Aktuality Máte-li zájem dostávat naše aktuality do elektronické pošty, pošlete email na aktualitycsda@soc.cas.cz.

18.7.2016
Do online datového katalogu Nesstar jsme přidali dva datové soubory ze studie zaměřené na problematiku vnímání konce života a umírání prizmatem dříve vyslovených přání (DVP). První datový soubor obsahuje údaje za respondenty z obecné populace, druhý obsahuje informace od zdravotníků. Datasety jsou v Nesstaru uloženy pod kategorií "Populační výzkumy". 
23.6.2016
V online datovém archivu Nesstar jsou k dispozici data z pravidelných šetření Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), sebraná v březnu a dubnu 2016. Data jsou přístupná za standardních podmínek.
25.5.2016
Meziuniverzitní koncorcium pro politický a sociální výzkum (ICPSR) pořádá v období 25. - 29. července 2016 workshop, zaměřený na administraci a management dat vhodných pro sekundární analýzu. Školení je vhodné zejména pro archiváře sociálněvědních dat a producenty dat.Více informací naleznou zájemci zde. 
2.5.2016
Primární data z únorového šetření Naše společnost výzkumného oddělení CVVM jsou nově uložena v online archivu Nesstar. Data jsou přístupná za standarních podmínek.
18.4.2016
Evropský projekt SERISS nabízí výzkumnicím a výzkumníkům, kteří se zabývají kvantitativním, mezinárodně-srovnávacím výzkumem, účast v kurzu, jenž se zaměří na praxi vytváření dotazníků pro komparativní výzkum. Kurz proběhne 24. a 25. října 2016 ve slovinské Ljublaně, úplný popis náplně výuky naleznete zde.
11.4.2016
Primární data z pravidelného měsíčního šetření Naše společnost výzkumného oddělení CVVM jsou dostupná v online archivu Nesstar. Výzkum pokrývá škálu různorodých témat jako jsou postoje k ústavním činitelům, názory na přijímání uprchlíků či postoj k NATO.
21.3.2016
Německé výzkumné centrum GESIS zveřejnilo první verzi datového souboru ISSP 2014 Občanství II. Tato verze je provizorní, neboť neobsahuje data ze všech zemí ISSP. Druhá, již plná verze datového souboru bude zveřejněna v červenci 2016. Přístup k datům a dokumentaci aktuální verze je prostřednictvím datového katalogu GESIS zde.
14.3.2016
Výzkumný tým Evropského sociálního výzkumu (European Social Survey, ESS) vydal aktualizovanou verzi souboru dat ze šesté vlny šetření. Edice ESS 6 2.2 obsahuje opravu postratifikační váhy (PSPWGHT) a aktualizovaná data pro Kypr, Českou republiku, Dánsko, Francii, Island, Israle, Itálii a Polsko. Data a dokumentace jsou dostupné skrze webovou stránku projektu zde.
7.3.2016
Primární data z pravidelného měsíčního šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) jsou nově dostupná v online katalogu Nesstar.
29.2.2016
Do online katalogu Nesstar jsme přidali kompletní soubor dat z českého šetření International Social Survey Programme (ISSP) z roku 2013. Tématem dotazníkového výzkumu byla národní identita, jedno z cyklicky se opakujících témat tohoto známého mezinárodního projektu. Data jsou dostupná za standardních podmínek.

Stránky