Aktuality Máte-li zájem dostávat naše aktuality do elektronické pošty, pošlete email na aktualitycsda@soc.cas.cz.

2.10.2017
V online archivu Nesstar jsou nově k dispozici data z pravidelných výběrových šetření Centra pro výzkum veřejného mínění.
7.8.2017
  FSD (Finský sociálněvědní datový archiv) zveřejnil několik datových souborů pocházejících z výzkumů studentů ve Finsku. Některé datové soubory jsou již přeloženy do angličtiny (zde a zde), jiné jsou dosud ve finštině, ovšem mohou být na požádání zdarma přeloženy do angličtiny.
26.7.2017
Zveřejnili jsme data z výběrových šetření projektu "METR 2015 - Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky", který realizoval Fond dalšího vzdělávání.
17.7.2017
Zveřejnili jsme datové matice z výběrových šetření Naše společnost, která se uskutečnila v lednu, únoru a březnu tohoto roku. Data Centra pro výzkum veřejného mínění jsou dostupná za standardních podmínek v online archivu Nesstar.
3.4.2017
Do online datového archivu Nesstar jsme umístili nová data z českých šetření mezinárodního projektu výběrových šetření International Social Survey Programme, a to data z vlny 2014 Občanství a z vlny 2015 Pracovní orientace.
14.3.2017
Na webové stránce konsorcia CESSDA vyšel informační článek o vybraných datových archivech, mezi nimi i ten náš. Článek krátce informuje o aktuálním dění v těchto archivech a poskytuje přehled o jejich aktivitách. Článek v angličtině najdete zde.
13.2.2017
Uživatelům online archivu Nesstar jsou nově k dispozici data z první vlny Českého panelového šetření domácností. Kromě dat je k dispozici i rozsáhlá dokumentace a všechny dotazníky z tohoto velkého, komplexního výzkumu. 
26.1.2017
Konsorcium SERISS pořádá v pořadí již druhý kurz zaměřený na metodologii sociálních věd a práci s daty z výběrových šetření. Tématem kurzu budou výběry, vážení a odhadování ve výběrových šetřeních. Kurz se bude opět konat v Lublani, a to ve dnech 24. - 25. dubna 2017. Kurz je zdarma a konsorcium hradí náklady spojené s ubytováním a cestou. Více informací lze najít např. na české webové stránce projektu European Social Survey zde.
19.1.2017
Data z pravidelných šetření Naše společnost, která Centrum pro výzkum veřejného mínění realizovalo v říjnu a listopadu 2016, jsou dostupná online. Najdete je v katalogu Nesstar pod složkou CVVM.
13.12.2016
V online archivu NESSTAR jsou k dispozici data ze zářijového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Stránky